Tillämpa datum har passerats.

Registrering - Redovisningsekonom

Ange om du har sifferbetyg eller bokstavsbetyg från gymnasieskolan genom att klicka på respektive alternativ. Skriv in ditt snittbetyg i rutan. Om du behöver hjälp kan du använda länken ”räkna ut ditt betyg” för att beräkna snittbetyget. Du som inte har betyg från gymnasieskolan markerar detta i ”Övriga betyg”. För alla sökande gäller att vidimerade betygskopior måste skickas in till oss för granskning. OBS! Intyg från högskola och arbetsgivare ger meritvärde, dvs ditt meritvärde höjs. Gymnasiebetyg, bokstavsbetyg (G-MVG eller A-F)
Gymnasiebetyg, sifferbetyg (1-5)
Övriga betyg (Till exempel Folkhögskola eller utländska betyg)

Gymnasiebetyg saknas
Skriv in ditt snittbetyg (Max 20p). Räkna ut ditt betyg.
Gymnasiebetyg saknas
Skicka ditt betyg till Rosengården, Janstorp 136, 274 91 Skurup. Icke nordiska betyg måste vara översatta och bedömda av Högskoleverket

Annat (ange sätt) saknas

Här kan du ladda upp dina betyg från gymnasium, högskola samt dina arbetsintyg! OBS vi accepterar endast PDF-format.

Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna registreras och hanteras i Rosengården Utbildnings interna studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. De uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Rosengårdens Utbildning kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för frivilliga enkäter och undersökningar.

Din ansökan är en offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få information om:
1. vilka uppgifter om dig vi behandlar,
2. varifrån dessa uppgifter har hämtats,
3. ändamålen med behandlingen, och
4. till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Jag accepterar att mitt studerandekonto skapas när jag klickar på ”Ansök” och att administrativ personal i systemet därmed får behandla mina personuppgifter
Acceptera villkoren. Din ansökan skickades inte iväg eftersom du inte fyllt i alla obligatoriska fält. Scrolla tillbaka och se efter vad som gick fel!. Ansök