Lär dig redovisning på rätt sätt.

Med Rosengårdens utbildning bygger du en säker väg till ett framtidsjobb.

 

Våra utbildningar

Varför välja oss

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning på högskolenivå som sker i ett aktivt samarbete mellan skola och näringsliv. Rosengårdens YH-utbildning är utformad av en engagerad ledningsgrupp, där alla företrädare är väl förankrade i näringslivet och besitter stor kunskap och kompetens inom redovisningsområdet. Rosengårdens YH-utbildningar har utformats efter de behov och krav som ställs av arbetslivet, för att ge dig de bästa kvalifikationerna för ditt framtida yrke.

Vårt mål är att du ska vara attraktiv på arbetsmarknaden och anställningsbar direkt efter din examen. Därför varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter genom Lärande i Arbete ( LIA). Denna del omfattar ca en fjärdedel av studietiden och ställer höga krav både på dig och på arbetsplatsens handledare. Handledarens uppgift är att se till att du tränas i arbetsuppgifter som motsvarar kursmålens krav. Du förväntas delta i arbetet på ett ansvarfullt och självständigt sätt och vara med exempelvis i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. Du tillämpar i en verklig miljö dina teoretiska kunskaper och får redan under utbildningstiden känna på din kommande yrkesroll. Att en hög andel studenter får arbete direkt efter en avslutad YH utbildning beror till största del på att utbildningarna drivs för företag och tillsammans med företag.

Tillsammans gör vi en skillnad för din framtid

 

Ansök Nu

Behörighet 

För att vara behörig att antas till utbildningen måste du ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller fått dina kunskaper genom arbete och/eller andra studier antingen i Sverige eller utomlands.